اخبار و اعلانات

دسترسی آزاد

دسترسی آزاد به مقالات این نشریه 

مطالعه بیشتر

مشابهت یاب

بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به این نشریه پیش از  داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

مطالعه بیشتر

چاپخانۀ گنجینه مینیاتور

چاپخانۀ گنجینۀ مینیاتور 

مطالعه بیشتر

چاپ شماره 4

نسخه چاپی دوفصلنامه علمی - تخصصی شفای دل شماره 4  پاییز و زمستان ۱۳۹۸ منتشر شد . جهت تهیه  نسخه چاپی ، از طریق اشتراک نسخه چاپی در صفحه اصلی اقدام نمایید و یا با شماره ۰۹۱۲۶۷۰۸۰۲۶ تماس حاصل فرمایید .  

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقاله

دوفصلنامه علمی - تخصصی شفای دل از مقالات ارزشمند نویسندگان محترم در حوزه زبان و ادبیات فارسی استقبال می کند . خواهشمند است پس از مطالعۀ راهنمای نگارش ، مقالات خود را از طریق تارنما بارگذاری کنید . 

مطالعه بیشتر