کلیدواژه‌ها = عطار
تعداد مقالات: 2
2. انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی


شماره‌های پیشین نشریه