کلیدواژه‌ها = فرمالیسم روسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-180

احمدرضا نظری چروده؛ معصومه نظری چروده