کلیدواژه‌ها = فراتاریخ‌نگاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوهای گفتمان نمایشی از منظر فراتاریخ‌نگاری

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-36

5/jshd.2020.109675

فرشته پایدار نوبخت؛ محمّد جعفر یوسفیان کناری