جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر رسمی اموزش و پرورش و مدرس حق قراردادی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بانه

چکیده

این مقاله با هدف بررسی ابعاد زندگی انسان و دغدغه‌های سهراب سپهری و در نتیجه پیام‌ها و راهکارهایی که این شاعر بزرگ معاصر برای انسان دارد، نوشته شده است؛ چرا که به حق می‌توان گفت: سپهری یکی از بزرگ شاعرانی است که متمایز زیسته و ممتاز اندیشیده و افکار و سبک زندگی خویش را بی‌چشم‌داشت با هم‌عصران خویش در میان نهاده و در این راستا، گفتار، زندگی و آرامش بی‌بدیل او شاهدی بر این مدعا است. پیداست که عامل اصلی تمایز او با انسان امروزی در این گفتار و نیز در آثارش، جدای از اثر پذیرفتن از عرفان غنی ایرانی- اسلامی، علاقه‌مندی سهراب به آیین‌های شرق دور، مطالعات و سفرهای طولانی او و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز او با طبیعت و در نتیجه‌، شاعرانه زیستنی جامعه پسند با اطرافیان خویش می‌باشد. در این نوشته پس از تأمل فراوان و خوانش‌های زیاد بر آثار او و نیز بسامد نمونه‌هایی گران‌قدر از انسان و مسائل مربوط به او در اشعار این بزرگ مرد، شاهد مثال‌هایی برای هر یک آمده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of human life in Sohrab’s poems

نویسنده [English]

  • Mahmood Karami
Teaching leterator in school and teach in azad university in baneh
چکیده [English]

This article is written with the sole purpose of examining the dimensions of human life and the concerns in Sohrab Sepehri, which leads to the messages and solutions that this great poet of our age has for mankind, hence it is right to say: Sepehri is one of the great The poets who lived and thought uniquely and shared their fellows and their friends his life styles and his speech without any expectations, and his peace of mind are proof of this claim.
It is apparent that the main reason for this self-portrait in this article and in his written texts, is not only his inspiration from Islamic Iranian rich mysticism but also Sohrab Sepehri’s interests in Far East religions, his researches, studies and long travels as well as living peacefully with nature so that make them social friendly poet among people in his life. We will be demonstrated in this article that after a lot of studies and researches in Sohrab Sepehri’s literatures we will lead to a valuable depicts of human and their concerns in sepehri’s poems as a result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sohrab Sepehri
  • Human
  • living
  • God
  • nature
  • love