دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مقایسه استعاره مفهومی دشمنی در متون فارسی میانه و فارسی دری (مقایسه موردی: مینوی خرد و گلستان سعدی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

4/jshd.2021.271207.1063

آناهیتا پرتوی؛ حسین قاسمی؛ مراد باقرزاده


2. نگاهی به فلسفۀ وجودی زن در ‌دو رمان زویا پیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

4/jshd.2021.261492.1056

سولماز پورتقی؛ تورج عقدایی


3. استثمارستیزی جامعه‌شناختی در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریۀ اریک فروم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

4/jshd.2021.270945.1062

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده


4. معانی ثانوی جملات پرسشی گفت‌وگو در «زهره و منوچهر» ایرج‌میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

4/jshd.2021.269574.1060

عارف کمرپشتی؛ مریم سلیمان پور


5. تحلیل و بررسی سازوکارهای طنزآفرین ادبی در روزنامه‌ی نسیم شمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

4/jshd.2021.271287.1064

آتوسا پدرام؛ وجیهه ترکمانی باراندوزی؛ فیروز فاضلی؛ نعیمه کیالاشکی


6. گفتمان انتقادی در داستان بچه های قالیباف خانه هوشنگ مرادی کرمانی بر اساس نظریه نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

4/jshd.2021.261318.1058

عزیزه نجفی؛ خداویردی عباس زاده؛ لیلا عدل پرور


7. نماد شناسی حیوانات در سعادت‌نامة نظام‌الدین‌استرآبادی و ساقی‌نامة ظهوری‌ترشیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

4/jshd.2021.265867.1059

زینب نوروزعلی؛ احمد خیالی خطیبی؛ علی اصغر حلبی


8. بازتاب جغرافیای وطن در ادبیات منظوم کلاسیک و معاصر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

4/jshd.2021.269863.1061

ربابه عباسی صاحبی؛ فاطمه امامی


9. نقش علم ادبیّات در اجتهاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

4/jshd.2021.129145

امراله نیکومنش