کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مختصاتِ زبانیِ قصایدِ فریدون توللی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 105-122

4/jshd.2020.241718.1047

قادر بایزیدی؛ عبدالله طلوعی آذر


2. جایگاه شعر و شاعری در قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 161-177

4/jshd.2019.99699

کاظم عینی؛ امراله نیکومنش


3. نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-75

حسین فقیهی


4. زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-100

لیلا قاسمی حلجی آبادی؛ شهزاد قیطاسی


5. انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی