کلیدواژه‌ها = رئالیسم
تعداد مقالات: 2
1. جلوه‌های رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم در داستان سرشک، اثر محمّد حجازی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-148

5/jshd.2020.234499.1040

دکترمحمود صادق‌زاده؛ سعید عابدینی


2. بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-141

4/jshd.2019.99695

معصومه صادقی