کلیدواژه‌ها = کهن‌الگو
تعداد مقالات: 1
1. نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1400، صفحه 177-197

4/jshd.2021.265867.1059

زینب نوروزعلی؛ احمد خیالی خطیبی؛ علی اصغر حلبی