کلیدواژه‌ها = حافظ
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر عروض قرآن بر اوزان شعر حافظ

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 37-51

5/jshd.2020.109676

زهرا جمشیدی


2. بررسی تقابل‌های اجتماعی در برخی اشعار حافظ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-122

4/jshd.2019.99698

احمد خیالی خطیبی