کلیدواژه‌ها = کشورداری
تعداد مقالات: 1
1. کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-103

محمد شیروئی؛ فاطمه مدرسی