کلیدواژه‌ها = عطار نیشابوری
تعداد مقالات: 1
1. زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-100

لیلا قاسمی حلجی آبادی؛ شهزاد قیطاسی